Informacja o prywatności

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez IsaDorę oraz o twoich prawach

IsaDora („IsaDora” lub „my”) to marka makijażowa, która produkuje kosmetyki na różnych rynkach na całym świecie. IsaDora jest administratorem przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.isadora.com („Witryna”) i podczas przetwarzania wniosków o pracę. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej i wniosków o pracę są przetwarzane zgodnie z prawem i obiecujemy, że zawsze przetwarzamy takie dane osobowe w bezpieczny sposób.

 

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzania tej witryny i korzystania z jej funkcji

W związku z Twoją wizytą w tej Witrynie i korzystaniem z usług w niej oferowanych, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podczas odwiedzania Witryny zbieramy dane o lokalizacji i anonimowy adres IP za pomocą plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z plików cookie, zapoznaj się z naszą zakładką: Polityka plików cookie. Ponadto, jeśli zostawisz komentarz lub recenzję na stronie, zbierzemy Twoje imię i nazwisko (lub pseudonim), adres e-mail i wszelkie dane osobowe, które według własnego uznania zdecydujesz się włączyć do recenzji lub komentarza.

Dane osobowe gromadzone podczas składania wniosku o pracę

Jeśli złożysz podanie o pracę na adres work@isadora.se możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, CV (w tym np. doświadczenie zawodowe i wykształcenie) oraz wszelkie inne dane osobowe, które według własnego uznania dołączasz do aplikacji o pracę.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie mamy podstawy prawne?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i korzystasz z jej funkcji

Podczas odwiedzin na naszej Witrynie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie w celu przeprowadzenia analizy statystycznej osób odwiedzających naszą Witrynę i sposobu, w jaki korzystają oni z Witryny, oraz do poprawy funkcji Witryny. Przetwarzanie danych osobowych do tych celów opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby utrzymać dobrze funkcjonującą stronę internetową i monitorować korzystanie z niej. Dane osobowe, które gromadzimy w tym celu, są ograniczone do podstawowych informacji, które są istotne dla statystyk i ulepszeń technicznych. Ponadto stają się one anonimowe tak szybko, jak to możliwe. Uważamy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu utrzymania dobrze funkcjonującej strony internetowej jest czymś, co przynosi korzyści również Tobie jako odwiedzającemu. W oparciu o powyższe czynniki przeprowadziliśmy test równowagi interesów, z którego wynika, że ​​nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach przeważa nad interesem użytkownika związanym z nieprzetwarzaniem danych osobowych w tym celu. Jeśli nie zgadzasz się z naszą oceną, możesz się temu sprzeciwić. Przeczytaj więcej o swoich prawach poniżej.

Gdy zostawiasz komentarz lub recenzję na naszej stronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc odpowiedzieć na Twój komentarz lub recenzję, bezpośrednio na stronie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta i informacji. Możliwość interakcji z klientami lub osobami zainteresowanymi naszymi produktami i odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości są dla nas bardzo ważne. Cenimy sobie wszelkie uwagi i pragniemy je rozwiązać w najlepszy możliwy sposób. Uważamy, że przynosi to korzyści również użytkownikom, ponieważ otrzymują odpowiedź na swój komentarz lub recenzję, jeśli uznamy, że jest to konieczne. Ponadto dane osobowe, które zbieramy w tym celu, są ograniczone i nie mają charakteru wrażliwego, i wyłącznie od użytkownika zależy, czy chce zamieścić jakiekolwiek dane osobowe w komentarzu lub recenzji. W oparciu o powyższe czynniki przeprowadziliśmy test równowagi interesów, z którego wynika, że ​​nasz interes zwiazany z przetwarzaniem danych osobowych w wyżej wymienionym celu przeważa nad interesem użytkownika związanym z nieprzetwarzaniem danych osobowych w tym celu. Jeśli nie zgadzasz się z naszą oceną, możesz się temu sprzeciwić. Przeczytaj więcej o swoich prawach poniżej.

Po przesłaniu podania o pracę

Po przesłaniu podania o pracę przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny, czy jesteś odpowiednim kandydatem na stanowisko w zespole IsaDory. Naszym zdaniem jest to niezbędny element procesu ubiegania się o pracę, którego można zasadnie oczekiwać przy składaniu podania o pracę. Ponadto, to od Ciebie zależy, które dane osobowe chcesz uwzględnić we wniosku o pracę. W oparciu o powyższe czynniki przeprowadziliśmy test równowagi interesów, z którego wynika, że ​​nasz interes zwiazany z przetwarzaniem danych osobowych w wyżej wymienionym celu przeważa nad interesem użytkownika związanym z nieprzetwarzaniem danych osobowych w tym celu. Jeśli nie zgadzasz się z naszą oceną, możesz się temu sprzeciwić. Przeczytaj więcej o swoich prawach poniżej

Co więcej, jeśli zaoferowane zostanie Ci stanowisko w naszym zespole, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia odpowiednich umów i przygotowania się do zatrudnienia. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu polega na konieczności zawarcia z Tobą umowy/umów.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do momentu osiągnięcia danego celu.

Dane osobowe przetwarzane do celów analizy statystycznej i ulepszania strony są przetwarzane tak długo, jak długo trwa anonimizacja takich danych, co odbywa się niemal natychmiast po ich zebraniu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z komentarzami lub recenzjami będą przechowywane przez maksymalnie trzy lata.

Dane osobowe przetwarzane w związku z aplikacjami o pracę będą przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące po ich złożeniu, chyba że uwzględnimy Cię w procesach rekrutacyjnych następujących po Twojej aplikacji. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie trzy miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że zaoferowane zostanie Ci stanowisko w naszej firmie lub jeśli będziemy musieli zachować Twoje dane osobowe z powodu nierozwiązanego konfliktu prawnego lub w oczekiwaniu na roszczenia prawne, ponieważ w takich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Alternatywnie do usunięcia, możemy usunąć informacje identyfikujące z Twoich danych osobowych, aby dane te nie mogły być ponownie powiązane z Twoją osobą (anonimizacja). Możemy wykorzystywać takie anonimowe informacje w naszym archiwum doświadczeń oraz do tworzenia analiz i statystyk w celu dostosowania i rozwoju marketingu i produktów IsaDora do życzeń i potrzeb konsumentów.

Kto będzie miał dostęp do twoich danych osobowych?

W celu utrzymania naszej Witryny korzystamy z systemu zarządzania treścią zapewnianego przez Episerver, a Twoje dane osobowe będą przekazywane do Episerver w Irlandii. Episerver będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami wyłącznie i nie w żadnym innym celu niż zapewnienie nam systemu zarządzania treścią. Ponadto dane osobowe będą przechowywane na serwerach Microsoft w Europie. Należy uznać za istotne zapewnienie firmie Microsoft w innych krajach tymczasowy dostęp do systemów, w których przechowywane są te dane osobowe, na przykład w celu usunięcia błędów. Ponadto możemy udostępniać informacje zebrane za pomocą plików cookie naszym dostawcom usług IT, takim jak Google. Odpowiednia ochrona danych osobowych jest zapewniona dzięki zastosowaniu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub certyfikatu Tarczy Prywatności UE / USA. Jeśli chcesz otrzymać ich kopię, wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@isadora.se.

Ponadto, jeśli złożysz podanie o pracę, które uznamy za istotne dla firmy należącej do grupy IsaDora, możemy udostępnić Twoje dane osobowe takiej firmie z grupy w celu przetworzenia Twojego wniosku o pracę i oceny, czy jesteśmy w stanie zaoferować Ci stanowisko w odpowiedniej firmie IsaDora.

Jakie masz prawa?

Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat oraz możesz poprosić o kopię takich danych. Masz także prawo do poprawienia niepoprawnych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz poprosić o usunięcie danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnym celu, zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. Masz również prawo, aby sprzeciwić się pewnemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Pamiętaj, że ograniczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych może spowodować, że nie będziemy w stanie zachować Twoich komentarzy lub recenzji na stronie, ani na nie odpowiedzieć. Ponadto możemy nie być w stanie włączyć Cię w proces rekrutacji. W pewnych okolicznościach masz również prawo do wydobycia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania danych osobowych innemu administratorowi.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@isadora.se. Możesz również wysłać list na adres: Höjdrodergatan 26, 212 39 Malmö, SZWECJA. Proszę zaadresować list „Att: IsaDora's Data Protection Officer”.

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć skargę do szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych (Sw. Datainspektionen).

Zmiany

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, opisanych powyżej, opublikujemy zaktualizowaną wersję tych informacji na naszej stronie internetowej www.isadora.com.