korzystając ze strony internetowej IsaDora akceptujesz następujące warunki:

 

Cel strony internetowej IsaDora

Celem strony internetowej („Strona internetowa”) IsaDora („IsaDora” lub „my”) jest dostarczenie ogólnych informacji na temat działalności marki IsaDora i umożliwienie użytkownikom interakcji z IsaDorą.

Copyright

IsaDora jest właścicielem wszystkich udziałów, tytułu i prawa do treści Witryny („Prawa własności intelektualnej”). Przez prawa własności intelektualnej odnosimy się do wszystkich części witryny, w tym między innymi zdjęć, tekstów, filmów i wszelkich podobnych praw obowiązujących wobec osób trzecich, bez względu na to, czy są one zarejestrowane, czy nie.

Prawa własności intelektualnej nie mogą być powielane, rozpowszechniane, ujawniane ani publikowane, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej innej osobie, niezależnie od celu. W wyjątkowych przypadkach IsaDora może specjalnie na piśmie upoważnić użytkownika do powielania i / lub reprezentowania całości lub części Witryny, w niektórych mediach, w określonym wcześniej celu. Wszelkie wnioski o autoryzację w tym zakresie należy przesyłać z wyprzedzeniem na następujący adres e-mail: info@isadora.se.

Witryny należące do stron trzecich

IsaDora nie zobowiązuje się do monitorowania ani przeglądania treści na stronach internetowych udostępnianych przez strony trzecie, ani nie jest odpowiedzialna za dokładność i wiarygodność stron internetowych należących do podmiotów zewnętrznych. Ponadto IsaDora może w Witrynie udostępniać linki do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Jeśli korzystasz z witryn stron trzecich, opuścisz Witrynę. Jeśli odwiedzasz jakąkolwiek stronę internetową dostarczoną przez strony trzecie, robisz to na własne ryzyko, a Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami.

Prawo do usunięcia niewłaściwych treści

IsaDora może w dowolnym momencie, z dowolnego powodu (np. określony jako nieodpowiedni według własnego uznania IsaDory) i bez uprzedniego powiadomienia, usuwać komentarze, recenzje i inne posty zamieszczane przez użytkowników na stronie.

 

Zasady i warunki konkursów organizowanych przez IsaDorę

 

IsaDora („IsaDora”) okazjonalnie i według własnego uznania organizuje konkursy na platformach społecznościowych. Takie konkursy mogą być organizowane samodzielnie przez IsaDorę lub we współpracy z innymi firmami. To, co podano poniżej, ma zastosowanie między uczestnikami konkursów a IsaDorą, niezależnie od tego, czy konkurs jest organizowany wyłącznie przez IsaDorę, czy we współpracy z innymi firmami. Jeśli weźmiesz udział w konkursie zorganizowanym przez IsaDorę, zgadzasz się na następujące warunki.

Należy pamiętać, że ponieważ konkursy są organizowane na platformach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, jako użytkownik takich platform musisz zaakceptować i przestrzegać ich zasad oraz warunków. Odpowiednie warunki znajdują się na stronie internetowej danej platformy.

Możesz brać udział w tylu konkursach IsaDory, w ilu chcesz, ale możesz wygrać tylko raz. Zwycięzca zostanie wymieniony w komentarzu pod wpisem dotyczącym konkursu. Jeśli konkurs odbędzie się na Instagramie, ze zwycięzcami skontaktujemy się również za pośrednictwem funkcji bezpośredniej wiadomości dostępnej na Instagramie i Facebooku. Jeśli zostaniesz ogłoszony zwycięzcą konkursu, musisz przesłać swoje dane kontaktowe do IsaDory za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane w celu wysłania Ci nagrody. IsaDora może również publikować informacje na Facebooku i / lub Instagramie o tym, kto jest zwycięzcą konkursu.

IsaDora określa według własnego uznania, kto wygrywa dany konkurs. Nie ma z góry ustalonej podstawy do oceny, jednakże taka podstawa oceny może zostać opisana przez IsaDorę indywidualnie dla każdego przypadku przed rozpoczęciem konkursu.

Uczestnik konkursu zorganizowanego przez IsaDorę powinien zabezpieczyć IsaDorę przed wszelkimi szkodami, kosztami, stratami i wydatkami, bezpośrednimi lub pośrednimi, wynikającymi z lub w związku z udziałem w danym konkursie, w tym nieograniczone do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Uczestnictwo jest dozwolone dla wszystkich osób w wieku powyżej 18 lat na całym świecie, z wyjątkiem pracowników IsaDory i powiązanych z nią firm. Gotówka zamiast nagrody lub wymiana nagród nie jest możliwa. Wszelkie podatki zostaną opłacone przez zwycięzcę.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z konkursami

Gdy bierzesz udział w konkursach organizowanych przez IsaDorę, samodzielnie lub we współpracy z innymi firmami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Takie dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika na odpowiedniej platformie społecznościowej, adres e-mail i adres pocztowy. Takie dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od Ciebie. IsaDora jest administratorem przetwarzania danych osobowych prowadzonego w związku z naszymi konkursami. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i obiecujemy, że zawsze przetwarzamy takie dane osobowe w bezpieczny sposób.

Podanie danych osobowych jest konieczne, abyś mógł wziąć udział w konkursie i otrzymać nagrodę, jeśli wygrasz. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie włączyć Cię do konkursu lub wysłać Ci nagrody.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie mamy podstawy prawne?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc ogłosić, kto wygrał w naszym konkursie i wysłać Ci nagrodę, jeśli okazałeś się zwycięzcą w jednym z naszych konkursów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby ogłosić publicznie, kto wygrał konkurs, i zapewnić zwycięzcy nagrodę. Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy, zasadniczo nie są uważane za poufne, a przetwarzanie ogranicza się do opublikowania nazwiska zwycięzcy (lub nazwy użytkownika na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych) oraz tego, co jest konieczne, aby zapewnić zwycięzcy nagrodę. Ogłoszenie zwycięzcy jest dla nas ważne zarówno z punktu widzenia marketingu, jak i przejrzystości, ponieważ chcemy, aby wszyscy uczestnicy naszych konkursów wiedzieli, że zwycięzca został wybrany i kto nim jest. Ponadto wierzymy, że jesteś zainteresowany odbiorem swojej nagrody, jeśli jesteś zwycięzcą konkursu. W oparciu o powyższe czynniki przeprowadziliśmy test równowagi interesów, z którego wynika, że ​​nasz interes związany z przetwarzaniem danych osobowych w wyżej wymienionych celach przeważa nad interesem, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w tych celach. Jeśli nie zgadzasz się z naszą oceną, możesz się temu sprzeciwić. Przeczytaj więcej o swoich prawach poniżej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w celu ogłaszania i publikowania informacji o zwycięzcach konkursów pozostaną na naszych kontach w mediach społecznościowych tak długo, jak długo będzie to uważane za istotne. Generalnie oznacza to, że usuwamy posty zawierające dane osobowe (lub usuwamy dane osobowe z postów) po upływie roku. Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zwycięzcy nagrody są przetwarzane, dopóki prezent nie zostanie wysłany do zwycięzcy. Zasadniczo nagroda zostanie wysłana w ciągu czterech tygodni od otrzymania danych osobowych, takich jak adres pocztowy.

Kto będzie miał dostęp do twoich danych osobowych i czy będą one przekazywane poza UE / EOG?

Jeśli zorganizujemy konkurs we współpracy z inną firmą, firmą IsaDora lub firmą zewnętrzną, możemy przekazać dane osobowe do takiej firmy w zakresie niezbędnym do opublikowania informacji o tym, kto jest zwycięzcą oraz do przekazania zwycięzcy nagrody. Jeśli będziemy współpracować z firmą spoza UE / EOG, zapewnimy zadowalającą ochronę danych osobowych dzięki zastosowaniu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub certyfikat Tarczy Prywatności UE / USA. Jeśli masz życzenie otrzymać ich kopię, napisz na adres dpo@isadora.se.

Należy pamiętać, że jeśli opublikujesz jakiekolwiek informacje na platformach mediów społecznościowych, firmy odpowiedzialne za nie będą miały dostęp do takich informacji. IsaDora nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przeprowadzane przez firmy odpowiedzialne za platformy mediów społecznościowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w regulaminie, polityce prywatności i innych źródłach dla każdej platformy mediów społecznościowych.

Jakie Masz prawa?

Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat oraz możesz poprosić o kopię takich danych. Masz prawo do poprawienia niepoprawnych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Masz również prawo sprzeciwić się pewnemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że ograniczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych może spowodować, że nie będziemy w stanie uwzględnić Cię jako uczestnika konkursu lub zapewnić nagrody, w przypadku wygranej.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z naszym administratorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@isadora.se. Możesz również wysłać list na adres: Höjdrodergatan 26, 212 39 Malmö, SZWECJA. Proszę oznaczyć swój list zwrotem „Att: IsaDora's Data Protection Officer”.

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć skargę do szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych (Sw. Datainspektionen).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Dołożymy uzasadnionych starań handlowych, aby nasza strona zawsze zawierała dokładne i aktualne informacje. Niemniej jednak możliwe jest, że informacje mogą być niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Informacje na stronie nie stanowią żadnej oferty papierów wartościowych na sprzedaż i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, nie mogą być też traktowane jako zaproszenie do zakupu papierów wartościowych lub być w inny sposób uważane za związane z konkretną inwestycją. Użytkownik strony nie może zatem w żaden sposób polegać na kompletności, dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie. IsaDora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności, niekompletność lub nieprawdziwe przedstawienie faktycznych okoliczności w odniesieniu do jakichkolwiek informacji wyświetlanych na stronie internetowej. Aby uniknąć wątpliwości, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub pominięcia w informacjach, a zatem każda decyzja oparta na informacjach znalezionych na stronie jest podejmowana na własne ryzyko. IsaDora lub jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z witryny lub zawartych w niej informacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony (poprzez linki).

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności powinno być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim, nie biorąc pod uwagę zasad kolizyjnych.

Zmiany

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z konkursami, opublikujemy zaktualizowaną wersję tych informacji na naszej stronie internetowej, www.isadora.com.