TRUE BEAUTY - RETOUCH FREE

IsaDora är starka förespråkare för att skönhet ska vara mångfaldig och inkluderande, därför har vi beslutat att sluta retuschera bilder på modeller. Genom att vara ärliga och vara sanna i vår kommunikation sänder vi en kraftfull signal om att sann skönhet inte behöver manipuleras. Det är ett positivt steg framåt för branschen. 

Isadora stödjer Tjejzonens namninsamling mot orealistiska skönhetsideal 

Isadora tror på kraften i systerskap, mångfald och självkänsla. vi förstår att orealistiska skönhetsideal kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan, särskilt bland unga tjejer. Det är därför vi är stolta över att stödja Tjejzonens namninsamling för att införa en lag som reglerar retuschering av fotografier av modeller. 

Underteckna petitionen nu

Var med och omdefiniera skönhet genom att stödja Tjejzonen och deras engagemang för att förbättra unga tjejers psykiska välbefinnande. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en värld där mångfald och individualitet hyllas.

OM TJEJZONEN

Tjejzonen, Sveriges största stödorganisation för tjejer, gör skillnad i livet för tjejer mellan 10 och 25 år. Deras tillvägagångssätt kretsar kring "storasystermetoden", en medkännande lyssnarteknik som utvecklats under 25 år. Utbildade volontärer, så kallade "storasystrar", ger sitt stöd till "lillasystrar" som söker hjälp. Metoden handlar inte bara om att erbjuda hjälp, utan också om att aktivt lyssna och stärka tjejer.  

Ett av Tjejzonens viktigaste initiativ är att verka för en lag som reglerar retuschering av fotografier på modeller. Syftet är att bekämpa de skadliga skönhetsideal som upprätthålls genom retuscherade bilder. Genom att stödja denna sak står vi sida vid sida med Tjejzonen i deras uppdrag att stärka flickor, främja självacceptans och skapa ett samhälle där alla kan vara sanna mot sig själva.

tjejzonen.se 

INTERVJUERNA

För att belysa retuscheringens inverkan på individen och samhället bad vi våra modeller och ambassadörer att dela med sig av sina erfarenheter i ämnet. Vi pratade också om hur en retuschfri värld skulle se ut och hur vi kan skapa förändring för en bättre framtid.  

AGNES

"True beauty to me means being comfortable and secure in yourself. Everyone is beautiful in their own way and should feel free to look the way they want" 

Cajsa

Nobody can live up to the retouched pictures. Even I can’t live up to a retouched picture of myself. It creates a feeling that the true version of me, is not good enough

STEPHANIE

"I have wrinkles, and I earned them all. I have been through good and bad times, and you should be allowed to see those experiences on my face

Sara

I think it is important to show that nobody is perfect. We all have flaws, different skin types and good- or bad days