przez Karolina Wiertlewska
May 15, 2017

Regulamin konkursu z okazji Dnia Matki

#isadorateam podjął wyzwanie z okazji Dnia Matki! Zobaczcie jak nasza Główna Wizażysta Kamila pomalowała swoją najbliższą! Chcesz wygrać zestaw kosmetyków dla siebie i swojej mamy? Oznasz ją w komentarzu i napisz dlaczego jest dla Ciebie wyjątkowa. Macie wspólne zdjęcie? Z przyjemnością je zobaczymy! Konkurs trwa do 23.05.2017. Wyniki 24.05.2017.

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Matki”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Orbico Beauty Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa; KRS: 0000061216, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526 16-47-022, REGON: 012275992

1.2. Sponsorem nagród w konkursie jest Orbico Beauty Sp. z o.o.

1.3. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, ponadto uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

1.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wstawienie komentarza na Facebook z prawidłową odpowiedzią pod zdjęciem, którego konkurs dotyczy.

2. ZASADY KONKURSU, NAGRODY

 

2.1. Dwie osoby, zostaną zwycięzcami konkursu i otrzymają nagrody.

2.2. Zwycięzców Konkursu wybierze w procesie losowania osoba wskazana przez Organizatora Konkursu. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.

2.3. Wygraną w Konkursie są produkty wchodzące w skład Zestawu IsaDora:

PODKŁAD KRYJĄCY – COVER UP kolor 64 Classic Cover – 104 zł

TUSZ DO RZĘS WYDŁUŻAJĄCO-POGRUBIAJĄCY – BUILD UP EXTRA VOLUME MASCARA – 64 zł

POMADKA MODELUJĄCA – LIP DESIRE LIPSTICK 68 RUM RAISIN – 62 zł

PUDROWY RÓŻ DO POLICZKÓW – PERFECT BLUSH 54 PEACHES ‘N’ CREAM – 59 zł

ULTRA MATT LIQUID LIPSTICK 09 Vintage Pink – 56 zł

2.4. Organizator poinformuje Zwycięzców konkursu o wygranej do dnia 24.05.2017, do godziny 23:59.

2.5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu przesyłką pocztową na koszt Organizatora, na podane przez nich adresy, w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości o wygranej w Konkursie.

 

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

3.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, oraz w celu promocji własnych usług Organizatora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

3.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do konkursu.

3.3 Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich weryfikacji, poprawienia lub usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.

3.4. Dane uczestników konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

Change location and language