Vilkår & Betingelser

Hensikten med IsaDora AB sin nettside er å gi generell informasjon om informasjon om IsaDoras virksomhet og å tillate enkeltpersoner å samhandle med IsaDora.

Ved å Besøke og bruke isadora AB’s nettside aksepterer du følgende:

 

Hensikten med IsaDora AB’s Nettside

Hensikten med IsaDora AB sin («IsaDora» eller «vi») nettside («Nettside») er å gi generell informasjon om informasjon om IsaDoras virksomhet og å tillate enkeltpersoner å samhandle med IsaDora.

Opphavsrett

IsaDora skal eie all interesse, tittel og rettighet i og til innholdet på Nettsiden (“immaterielle rettigheter”). Med immaterielle rettigheter henviser vi til alle deler av Nettsiden, inkludert uten begrensning bilder, tekster, videoer og lignende rettigheter som er gyldige mot tredjeparter, enten de kan registreres eller ikke.

Immaterielle rettigheter kan ikke reproduseres, videreformidles, omtales eller publiseres, helt eller delvis, direkte eller indirekte, til noen annen person uansett formål. På eksepsjonell basis kan IsaDora skriftlig uttrykt gi deg tillatelse til å reprodusere og/eller representere hele eller deler av Nettsiden, på visse medier for et forhåndsbestemt formål. Eventuelle forespørsler om tillatelse i denne forbindelse må sendes på forhånd til følgende e-postadresse: info@isadora.se.

Tredjeparts nettsider

IsaDora forplikter seg ikke å overvåke eller gjennomgå innhold på nettsider levert av en tredjepart, og IsaDora er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til slike tredjeparts nettsider. Videre kan IsaDora på Nettsiden tilby lenker til nettsider som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse tredjepartsnettsidene, vil du forlate Nettsiden. Hvis du besøker en tilknyttet nettside gitt av en tredjepart, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å ta alle beskyttelsestiltak for å beskytte deg mot virus eller andre ødeleggende elementer.

Rett til å slette upassende innhold

IsaDora kan når som helst, uansett grunn (for eksempel hvis det anses upassende etter IsaDoras egen vurdering) og uten forvarsel slette kommentarer, anmeldelser og andre innlegg plassert av brukere på Nettsiden.

 

Vilkår & Betingelser for konkurranser arrangert av isaDora AB

 

IsaDora AB (“IsaDora”) arrangerer tidvis og etter vurdering konkurranser på sosiale medieplattformer. Slike konkurranser kan arrangeres av IsaDora alene eller i samarbeid med andre selskaper. Det som er angitt nedenfor, er aktuelt mellom deltakere i konkurranser og IsaDora uansett om en konkurranse utelukkende arrangeres av IsaDora eller i samarbeid med andre selskaper. Du samtykker følgende vilkår dersom du deltar i en konkurranse arrangert av IsaDora.

Vær oppmerksom på at ettersom konkurransene arrangeres på sosiale medieplattformer som Facebook og Instagram, må du som bruker av slike plattformer godta og overholde vilkårene og betingelsene deres. Du finner relevante vilkår og betingelser på den respektive plattformens nettside.

Du står fritt til å delta i så mange av IsaDoras konkurranser du vil, men kan bare vinne en gang. Vinneren blir oppført i kommentarfeltet til innlegget om konkurransen. Dersom konkurransen arrangeres på Instagram, vil vinnere også bli kontaktet via Direct Message-funksjonen som er tilgjengelig på Instagram og Facebook. Dersom du blir annonsert som vinneren av en konkurranse, må du sende kontaktinformasjonen din til IsaDora via Direct Message-funksjonen innen to uker etter kunngjøringen. Kontaktinformasjonen din vil bli brukt i den hensikt å sende deg din premie. IsaDora kan også legge ut informasjon på Facebook og/eller Instagram om hvem som vant konkurransen.

IsaDora AB bestemmer etter egen vurdering hvem som vinner en spesifikk konkurranse, og det er ikke et forhåndsbestemt grunnlag for evaluering. Et slikt grunnlag for evaluering kan imidlertid beskrives av IsaDora AB fra sak til sak før en konkurranse starter.

En deltaker i en konkurranse arrangert av IsaDora skal uskadeliggjøre og holde IsaDora ufarlig fra og mot alle skader, kostnader, tap og utgifter, direkte eller indirekte, som oppstår ut fra eller i forbindelse med hans eller hennes deltakelse i den nevnte konkurransen, inkludert men ikke begrenset til krav fra tredjepart om brudd på immaterielle rettigheter.

Deltakelse er åpent for alle over 18 år over hele verden, bortsett fra ansatte ved IsaDora eller dets tilknyttede selskaper. Kontanter i stedet for premien eller utveksling av premier er ikke mulig. Eventuelle avgifter blir betalt av vinneren.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med konkurranser

Når du deltar i konkurranser arrangert av IsaDora, alene eller i samarbeid med andre selskaper, kan vi behandle personopplysninger om deg. Slike personopplysninger inkluderer ditt navn, brukernavn for den aktuelle sosiale medieplattformen, e-postadresse og postadresse og slike personopplysninger blir samlet direkte fra deg. IsaDora er kontrollør for behandlingen av personopplysninger utført i forbindelse med våre konkurranser. Dette betyr at vi er ansvarlige for at personopplysningene som samles inn blir behandlet lovlig og vi lover å alltid behandle slike personopplysninger på en sikker måte.

Å oppgi dine personopplysninger er nødvendig for at du skal kunne delta i en konkurranse og motta premien din dersom du vinner. Dersom du ikke sender inn dine personlige data, kan det hende at vi ikke kan inkludere deg i konkurransen eller at vi ikke kan sende deg en premie dersom du vinner.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og hvilke juridisk grunn har vi?

Vi behandler dine personopplysninger for å kunngjøre hvem som vant i konkurransen og for å sende deg en premie dersom du vinner i en av våre konkurranser. Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på vår genuine interesse for å kunngjøre for publikum hvem som vant i en konkurranse og å gi vinneren sin premie. Type personopplysninger som vi behandler anses vanligvis ikke å være av personvernfølsom karakter, og behandlingen er begrenset til å publisere vinnerens navn (eller brukernavn på den aktuelle sosiale medieplattformen) og hva som er nødvendig for å gi vinneren premien. Å kunngjøre vinneren er viktig for oss både fra et markedsføringsperspektiv og fra et transparensperspektiv, da vi ønsker at alle deltakere i konkurransene våre skal vite at en vinner er blitt valgt og hvem vinneren er. Videre mener vi at du også har interesse av å motta premien dersom du vinner en konkurranse. Basert på de overnevnte faktorene har vi utført en balanse av interessetest med den konklusjon at vår interesse for å behandle dine personopplysninger til de overnevnte formål, veier større enn interessen din for å ikke få behandlet dine personopplysninger til disse formålene. Dersom du ikke er enig i vurderingen vår, kan du innvende mot den. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

Hvor lenge vil vi bevare dine personopplysninger?

Personopplysninger behandlet for å kunngjøre og publisere informasjon om vinneren av konkurranser vil forbli på våre sosiale mediekontoer så lenge det anses som relevant. Generelt betyr dette at vi sletter innlegg som inneholder personopplysninger (eller fjerner personopplysninger fra innlegg) etter ett år. Personopplysninger som behandles for å gi en vinner en premie blir behandlet inntil premien er sendt til vinneren. Generelt vil premien bli sendt innen fire uker etter mottak av personopplysningene, for eksempel postadresse.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger, og blir de overført utenfor EU/EØS?

Dersom vi arrangerer en konkurranse i samarbeid med et annet selskap, enten et IsaDora-selskap ellet et eksternt selskap, kan vi overføre dine personopplysninger til et slikt selskap i den grad det er nødvendig for at de skal kunne publisere informasjon om hvem vinneren er og for å gi vinneren en premie. Dersom vi samarbeider med et selskap lokalisert utenfor EU/EØS, vil vi sikre at tilfredsstillende beskyttelse av personopplysninger ivaretas gjennom bruk av standardkontraktsbestemmelser som er godkjent av EU-kommisjonen eller EU/USAs personvernskjermsertifisering. Skulle du ønske å få en kopi av disse, vennligst send e-post til dpo@isadora.se

Vær oppmerksom på at dersom du publiserer informasjon på plattformer på sosiale medier, vil selskapene som er ansvarlig for de aktuelle plattformene ha tilgang til slik informasjon. IsaDora er ikke ansvarlig for behandling utført av selskaper som er ansvarlige for sosiale medieplattformer, vennligst henvis til informasjon gitt i hver sosiale medieplattforms vilkår, personvernregler og annen informasjon.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du kan be om en kopi av slike data. Du har rett til å ha uriktige personopplysninger om deg korrigert, og i noen tilfeller kan du be om at vi sletter dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende deg mot viss behandling av dine personopplysninger, og be om at behandlingen av dine personopplysninger skal være begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av dine personopplysninger kan føre til at vi ikke kan inkludere deg som deltaker i en konkurranse eller gi deg en premie dersom du vinner.

Dersom du vil utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig ved å sende en e-post til dpo@isadora.se. Du kan også sende et brev til Höjdrodergatan 26, 212 39 Malmö,
SWEDEN, vennligst merk ditt brev med “Att: IsaDora’s Data Protection Officer”.

Dersom du har innvendinger eller klager på måten vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til det svenske datatilsynet (Sw. Datainspektionen).

Ansvarsfraskrivelse

Vi vil gjøre rimelig kommersiell innsats for å sikre at Nettsiden alltid inneholder nøyaktig og oppdatert informasjon. Det er likevel mulig at informasjonen kan være ufullstendig, uriktig eller utdatert. Informasjonen på Nettsiden representerer ikke noe tilbud om verdipapirer for salg og må ikke brukes som grunnlag for investeringsbeslutning eller behandles som en invitasjon til å kjøpe verdipapirer eller på annen måte anses å forholde seg til en bestemt investering. En bruker av Nettsiden kan derfor ikke på noen måte stole på fullstendigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjon gitt på Nettsiden. IsaDora er ikke ansvarlig for noen unøyaktighet, ufullstendighet eller feilaktig fremstilling av de faktiske omstendighetene for noe av informasjonen som vises på Nettsiden. For å unngå tvil, aksepterer vi ikke noe ansvar for unøyaktigheter eller unnlatelser i informasjonen, og dermed tas enhver beslutning som du baserer informasjonen på Nettsiden på egen risiko. IsaDora eller dets datterselskaper påtar seg intet ansvar for noen form for tap eller skade som er oppstått ved bruk av Nettsiden eller informasjon de inneholder. Vi aksepterer heller ikke noe ansvar for innholdet på tredjeparts nettsider som du får tilgang til fra vår Nettside (via lenker).
Denne ansvarsfraskrivelsen bør styres av og tolkes i samsvar med svensk lov, og ikke ta hensyn til dens prinsipper om lovkonflikt.

Endringer

Dersom det er endringer i hvordan vi behandler personopplysninger som beskrevet ovenfor, vil vi legge ut en oppdatert versjon av denne informasjonen på Nettsiden vår, www.isadora.com.