Personverserklæring

Informasjon om måten IsaDora AB behandler personopplysninger, inkludert dine rettigheter

Personvernerklæring

Informasjon om måten IsaDora AB behandler personopplysninger, inkludert dine rettigheter

IsaDora AB (“IsaDora” eller “vi”) er et sminkemerke som produserer kosmetikk i forskjellige markeder rundt om i verden. IsaDora er kontrolløren for behandlingen av personopplysninger utført i forbindelse med din bruk av denne nettsiden, www.isadora.com («Nettsiden») og ved behandling av jobbsøknader. Dette betyr at vi er ansvarlige for at personopplysningene som samles via Nettsiden og i jobbsøknader blir behandlet lovlig, og vi lover å alltid behandle slike personopplysninger på en sikker måte.

 

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger samlet inn når du besøker denne nettsiden og nettsidens funksjoner

I forbindelse med ditt besøk på Nettsiden og din bruk av tjenestene som tilbys på Nettsiden, samler vi inn og behandler personopplysninger om deg. Når du besøker Nettsiden, samler vi inn posisjonsdata og anonymisert IP-adresse ved bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se retningslinjene for informasjonskapsler på Cookie Policy. Videre, dersom du legger igjen en kommentar eller anmeldelse på Nettsiden, samler vi inn ditt navn (eller kallenavn), e-postadresse og eventuelle personopplysninger du, på eget initiativ, velger å ta med i anmeldelsen eller kommentaren din.

Personopplysninger samlet inn når du sender inn en jobbsøknad

Dersom du sender inn en jobbsøknad til work@isadora.se kan vi samle inn navn kontaktinformasjon, CV (inkludert f.eks. arbeidserfaring og utdanning) og all annen personlig informasjon du, på eget initiativ, inkluderer i søknaden din. 

 

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og hvilke juridiske grunner har vi?

Når du besøker Nettsiden og nettsidens funksjoner

Når du besøker Nettsiden, samler og behandler vi dine personlige data via informasjonskapsler for å utføre en statistisk analyse av Nettsidens besøkende og hvordan de bruker Nettsiden, og forbedre funksjonene på Nettsiden. Behandlingen av dine personopplysninger til disse formål er basert på vår legitime interesse for å opprettholde en velfungerende nettside og for å overvåke bruken av en slik Nettside. Personopplysningene vi samler inn for dette formålet er begrenset til grunnleggende informasjon som er relevant for statistikk og tekniske forbedringer. Videre anonymiseres det så snart som mulig. Vi tror at behandlingen av personopplysningene dine, med det formål å opprettholde en velfungerende nettside, er noe som også kommer deg som besøkende til gode. Basert på de overnevnte faktorene har vi utført en balanse av interessetest med den konklusjon at vår interesse for å behandle dine personopplysninger til de overnevnte formål, veier større enn interessen din for å ikke få behandlet dine personopplysninger til disse formålene. Dersom du ikke er enig i vurderingen vår, kan du innvende mot dem. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

Når du legger igjen en kommentar eller anmeldelse på Nettsiden, behandler vi dine personopplysninger for å kunne svare på din kommentar eller anmeldelse, enten direkte på Nettsiden eller via en e-post, og gi deg relevant kundeservice og informasjon. Å være i stand til å samhandle med kunder eller enkeltpersoner som er interessert i våre produkter og følge opp spørsmål eller bekymringer, er av stor betydning for oss. Vi verdsetter alle innspill fra deg og ønsker å adressere det på den beste måten vi kan. Vi tror at dette også kommer deg til gode, ettersom du vil motta et svar på din kommentar eller anmeldelse hvis vi finner ut at dette er nødvendig. Videre er personopplysningene som vi samler inn for dette formålet, begrenset og ikke av personvernfølsom karakter, og det er helt opp til deg om du ønsker å inkludere personopplysninger i din kommentar eller anmeldelse. Basert på de overnevnte faktorene har vi utført en balanse av interessetest med den konklusjon at vår interesse for å behandle dine personopplysninger for det overnevnte formålet overveier din interesse for å ikke få behandlet dine personopplysninger til dette formålet. Hvis du ikke er enig i vurderingen vår, kan du innvende mot den. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

Når du sender inn en jobbsøknad

Når du sender inn en jobbsøknad, behandler vi dine personopplysninger for å evaluere om du er en passende kandidat til en stilling hos IsaDora eller ikke. Etter vår mening er dette en nødvendig del av en jobbsøknadsprosess som rimelig kan forventes når du sender inn en jobbsøknad. Videre er det opp til deg å bestemme hvilke personopplysninger du ønsker å inkludere i din jobbsøknad. Basert på de overnevnte faktorene har vi utført en balanse av interessetest med den konklusjon at vår interesse for å behandle dine personopplysninger for det overnevnte formålet overveier din interesse for å ikke får behandlet dine personopplysninger til dette formålet. Hvis du ikke er enig i vurderingen vår, kan du innvende mot den. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

Videre, dersom du blir tilbudt en stilling, kan vi behandle dine personopplysninger med det formål å inngå relevante avtaler og forberede oss på ansettelsen din hos IsaDora. Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på at det er nødvendig for å inngå og oppfylle avtale(n) med deg.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Varigheten av lagring av personopplysninger avhenger av formålet med behandlingen, da det er nødvendig å behandle dine personopplysninger til formålet er oppfylt.

Personopplysninger behandlet med formål om strategisk analyse og forbedring av Nettsiden behandles kun så lenge det tar å anonymisere slike data, noe som gjøres nesten umiddelbart etter innsamling av slike data.

Personopplysninger behandlet i forbindelse med kommentarer eller anmeldelser vil bli lagret i maksimalt tre år.

Personopplysninger behandlet i forbindelse med jobbsøknader vil bli lagret i maksimalt 3 måneder etter at de er sendt inn, med mindre vi inkluderer deg i en rekrutteringsprosess etter søknaden din. I slike tilfeller blir dine personlige data behandlet i maksimalt tre måneder etter avsluttet rekrutteringsprosess, med mindre du blir tilbudt en stilling hos IsaDora eller hvis det er nødvendig for oss å beholde dine personopplysninger på grunn av en uløst juridisk konflikt eller i påvente av juridiske krav, da vi i slike tilfeller kan trenge å behandle personopplysningene dine i en lengre periode

Som et alternativ til sletting, kan vi fjerne identifiserende informasjon fra dine personopplysninger, slik at dataene ikke lenger kan knyttes tilbake til deg (anonymisering). Vi kan bruke slik anonym informasjon i vårt erfaringsarkiv og for å produsere analyser og statistikk for å tilpasse og utvikle IsaDora ABs markedsføring og produkter til forbrukernes ønsker og behov.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger og blir de overført utenfor EU/EØS?

For å vedlikeholde Nettsiden bruker vi et innholdsstyringssystem levert av Episerver og dine personlige data vil bli overført til Episerver i Irland. Episerver behandler bare personopplysninger i samsvar med våre instrukser og ikke til andre formål enn å levere innholdsstyringssystemet til oss. Videre vil personopplysningene lagres på Microsoft sine servere i Europa. Hvis det skulle anses som relevant å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang til systemer der disse personopplysningene er lagret, for eksempel for å rette opp feil. Videre kan vi dele informasjon samlet inn ved bruk av informasjonskapsler med våre IT-tjenesteleverandører som Google. Tilfredsstillende beskyttelse av personopplysninger er ivaretatt ved bruk av standard avtaleklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller EU/USAs personverskjermsertifisering. Hvis du ønsker å få en kopi av disse, kan du sende en
e-post til dpo@isadora.se.

Videre, hvis du sender inn en jobbsøknad som vi anser som relevant for et IsaDora-konsernselskap, kan vi dele personopplysningene dine med et slikt konsernselskap for å behandle jobbsøknaden din og vurdere om vi er i stand til å tilby deg en stilling hos det aktuelle IsaDora-selskapet.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du kan be om en kopi av slike data. Du har rett til å ha feilaktige personopplysninger om deg korrigert, og i noen tilfeller kan du be om at vi sletter dine personopplysninger. Hvis du har gitt dit samtykke til behandling av dine personopplysninger for et eksplisitt formål, kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, kan du kontakte oss via kontaktinformasjon gitt nedenfor. Du har også rett til å innvende deg mot viss behandling av dine personopplysninger, og be om at behandlingen av dine personopplysninger skal være begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av dine personopplysninger kan føre til at vi ikke kan beholde dine kommentarer eller anmeldelser på Nettsiden eller svare på dem. Videre kan det hende at vi ikke kan inkludere deg i en rekrutteringsprosess. Under visse omstendigheter har du også rett til å trekke ut personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og overføre personopplysningene til en annen kontrollør.

Dersom du vil utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte vår databeskyttelsesansvarlig ved å sende en e-post til dpo@isadora.seDu kan også sende et brev til Höjdrodergatan 26, 212 39 Malmö,
SWEDEN, vennligst merk ditt brev med “Att: IsaDora’s Data Protection Officer”.

Dersom du har innvendinger eller klager på måten vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til det svenske datatilsynet (Sw. Datainspektionen).

Endringer

Dersom det er endringer i hvordan vi behandler personopplysninger som beskrevet ovenfor, vil vi legge ut en oppdatert versjon av denne informasjonen på Nettsiden vår, www.isadora.com.