Käyttöehdot

IsaDora AB:n verkkosivuston tarkoituksena on tarjota yleistä tietoa IsaDoran toiminnasta ja mahdollistaa vuorovaikutus IsaDoran kanssa.

Käymällä IsaDora AB:n verkkosivustossa ja käyttämällä sitä hyväksyt seuraavat asiat:

 

IsaDora AB:n verkkosivuston tarkoitus

IsaDora AB:n (”IsaDora” tai ”me”) verkkosivuston (”Verkkosivusto”) tarkoituksena on tarjota yleistä tietoa IsaDoran toiminnasta ja mahdollistaa vuorovaikutus IsaDoran kanssa.

Tekijänoikeudet

IsaDora omistaa kaikki oikeudet Verkkosivuston sisältöön (”Immateriaalioikeudet”). Immateriaalioikeudet koskevat kaikkia Verkkosivuston osia, kuten esimerkiksi kuvia, tekstejä ja videoita sekä muita vastaavia kolmansia osapuolia rajoittavia oikeuksia riippumatta siitä, voidaanko ne rekisteröidä.

Immateriaalioikeuksien alaisia aineistoja ei saa kopioida, levittää, luovuttaa tai julkaista muille henkilöille joko kokonaan tai osittain tai suoraan tai välillisesti tarkoituksesta riippumatta. Poikkeustapauksissa IsaDora voi antaa kirjallisen luvan kopioida ja/tai kuvata Verkkosivuston joko kokonaan tai osittain tietyssä mediassa ja tiettyyn ennalta määrättyyn tarkoitukseen. Tällaiset lupapyynnöt on lähettävä etukäteen seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@isadora.se.

 kolmansien osapuolten verkkosivustot

IsaDora ei sitoudu valvomaan tai tarkastamaan kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä, eikä IsaDora ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Lisäksi IsaDora voi tarjota Verkkosivustossa linkkejä muiden yhteisöjen ylläpitämiin verkkosivustoihin. Jos käytät tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja, poistut Verkkosivustosta. Jos käyt kolmannen osapuolen linkitetyssä verkkosivustossa, teet sen omalla vastuullasi ja sinun on huolehdittava suojautumisesta viruksia tai muita haitallisia elementtejä vastaan.

oikeus poistaa verkkosivuston sisältöä

IsaDora voi milloin ja mistä syystä tahansa (esimerkiksi silloin, kun IsaDora pitää sisältöä epäasiallisena) ja asiasta etukäteen ilmoittamatta poistaa kommentteja, arvosteluja ja muita viestejä, joita käyttäjät asettavat Verkkosivustoon.

 

Terms & conditions for competitions arranged by IsaDora AB IsaDora AB:n järjestämien kilpailuijen ehdot 

IsaDora AB (”IsaDora”) järjestää toisinaan oman harkintansa mukaan kilpailuja sosiaalisen median alustoilla. IsaDora voi järjestää tällaisia kilpailuja joko yksinään tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Jäljempänä mainitut asiat ovat voimassa kilpailuihin osallistujien ja IsaDoran välillä riippumatta siitä, järjestääkö IsaDora kilpailun yksin vai yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Osallistumalla IsaDoran järjestämään kilpailuun hyväksyt seuraavat ehdot.

Huomaa, että koska kilpailut järjestetään sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa, sinun on tällaisten alustojen käyttäjänä hyväksyttävä niiden ehdot ja noudatettava niitä. Kyseiset ehdot löytyvät kunkin alustan verkkosivustosta.

Voit osallistua niin moneen IsaDoran kilpailuun kuin haluat, mutta voit voittaa vain kerran. Voittaja ilmoitetaan verkkosivustossa kilpailuviestin kommenttikentässä. Jos kilpailu järjestetään Instagramissa, voittajaan otetaan yhteyttä Instagramin ja Facebookin suoraviestitoiminnolla. Jos sinut julistetaan kilpailun voittajaksi, sinun on lähetettävä yhteystietosi IsaDoralle suoraviestitoiminnolla kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Yhteystietojasi käytetään palkinnon lähettämiseen. IsaDora voi myös kertoa kilpailun voittajasta Facebookissa ja/tai Instagramissa.

IsaDora AB valitsee kilpailujen voittajat oman harkintansa mukaan ilman mitään etukäteen määritettyjä valintakriteereitä. Voi kuitenkin olla, että IsaDora AB ilmoittaa tapauskohtaisista valintakriteereistä ennen kilpailun alkamista.

Henkilön, joka osallistuu IsaDoran järjestämään kilpailuun, on vapautettava IsaDora kaikista vahingonkorvauksista, tappioista ja kuluista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti henkilön osallistumisesta mainittuun kilpailuun, mukaan lukien kolmansien osapuolten vaateet, jotka koskevat immateriaalioikeuksien loukkauksia.

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt ympäri maailmaa lukuun ottamatta IsaDoran tai siihen liittyvien yritysten työntekijöitä. Palkinnon sijasta ei anneta rahaa eikä palkintoja voi vaihtaa. Voittaja vastaa mahdollisten verojen maksamisesta.

henkilötietojen käsittely kilpailujen yhteydessä

Kun osallistut kilpailuun, jonka IsaDoran järjestää joko yksin tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Tällaisia henkilötietoja ovat nimesi, kyseisen sosiaalisen median alustan käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja postiosoite, jotka kerätään suoraan sinulta. IsaDora on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, joita käsitellään kilpailujemme yhteydessä. Vastaamme siitä, että kerättyjä henkilötietoja käsitellään laillisesti, ja lupaamme aina käsitellä tällaisia henkilötietoja turvallisella tavalla.

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä, jotta voit osallistua kilpailuun ja saada palkinnon, jos voitat. Jos et anna henkilötietojasi, et ehkä pysty osallistumaan kilpailuun tai me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa, jos voitat.

miksi käsittelemme henkilötietojasi ja mikä on käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme ilmoittaa kilpailun voittajan ja lähettää sinulle palkinnon, jos olet voittanut jonkin kilpailumme. Henkilötietojesi käsittely tätä tarkoitusta varten perustuu oikeutettuun etuumme kertoa julkisesti, kuka voitti kilpailun, ja toimittaa voittajalle palkinnon. Käsittelemiämme henkilötietotyyppejä ei yleensä pidetä arkaluonteisina, ja käsittely koskee ainoastaan voittajan nimen (tai asianomaisella sosiaalisen median alustalla käytössä olevan käyttäjänimen) julkaisua ja tietoja, joita tarvitaan palkinnon toimittamiseksi voittajalle. Voittajan julkaiseminen on meille tärkeää sekä markkinoinnin että läpinäkyvyyden kannalta, koska haluamme, että kaikki osallistujat tietävät kilpailun voittajan valinnasta ja siitä, kuka voittaja on. Lisäksi uskomme, että haluat saada palkintosi, jos olet voittanut kilpailun. Olemme tarkastelleet kummankin osapuolen etuja edellä mainittujen tekijöiden valossa ja tulleet siihen johtopäätökseen, että etumme käsitellä henkilötietoja edellä mainituissa tarkoituksissa on painavampi kuin vierailijoiden halu estää henkilötietojen käsittely kyseisiin tarkoituksiin. Jos et ole samaa mieltä johtopäätöksemme kanssa, voit vastustaa sitä. Jäljempänä on lisätietoja oikeuksistasi.

kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Kilpailujen voittajien henkilötiedot pysyvät sosiaalisen median tileillämme, niin kauan kuin se on tarpeen voitosta tiedottamiseen ja voittajien julkaisemiseen. Yleensä tämä tarkoittaa, että poistamme henkilötietoja sisältävät viestit (tai poistamme henkilötiedot viesteistä) vuoden kuluttua. Henkilötietoja, joita tarvitaan palkinnon toimittamiseksi voittajalle, käsitellään, kunnes palkinto on lähetetty voittajalle. Yleensä palkinto lähetetään neljän viikon kuluessa henkilötietojen, kuten postiosoitteen, vastaanottamisesta.

 Keillä on pääsy henkilötietoihisi ja siirretäänkö niitä EU/ETA -alueen ulkopuolelle?

Jos järjestämme kilpailun yhteistyössä toisen yrityksen, joko IsaDora-yrityksen tai ulkopuolisen yrityksen, kanssa, voimme siirtää henkilötietojasi kyseiselle yritykselle siinä määrin, kuin se on tarpeen voittajan julkaisemiseksi ja palkinnon toimittamiseksi voittajalle. Jos teemme yhteistyötä EU/ETA-alueen ulkopuolella olevan yrityksen kanssa, varmistamme henkilötietojen tyydyttävän suojatason käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai EU/US Privacy Shield Certification -varmistusta. Jos haluat saada kopion niistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen dpo@isadora.se.

Huomaa, että jos julkaiset tietoja sosiaalisen median alustoilla, kyseisistä alustoista vastaavilla yrityksillä on pääsy tällaisiin tietoihin. IsaDora ei ole vastuussa sosiaalisen median alustoista vastaavien yritysten suorittamasta tietojen käsittelystä. Kehotamme tutustumaan sosiaalisen median alustan käyttöehtoihin, tietosuojakäytäntöihin ja muihin tietoihin.

mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietojasi me käsittelemme, ja pyytää kopion tällaisista tiedoista. Sinulla on oikeus saada virheelliset henkilötietosi oikaistua, ja joissain tapauksissa voit pyytää, että poistamme henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jotakin tiettyä tarkoitusta varten ja pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Huomaa, että henkilötietojesi rajoittaminen tai poistaminen voi johtaa siihen, että et voi osallistua kilpailuun tai että emme voi toimittaa sinulle palkintoasi, jos voitat.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dpo@isadora.se. Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen [Höjdrodergatan 26, 212 39 Malmö, RUOTSI]. Varusta kirjeesi merkinnällä ”Att: IsaDora’s Data Protection Officer”.

Jos sinulla on huomautettavaa tai valituksia tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle (Datainspektionen).

Vastuuvapauslomake

Pyrimme liiketaloudellisesti kohtuullisiksi katsottavin keinoin varmistamaan, että Verkkosivuston tiedot ovat aina virheettömiä ja ajantasaisia. On kuitenkin mahdollista, että tiedot voivat olla puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Verkkosivustossa ei ole arvopaperien myyntitarjouksia tai ostokehotuksia eikä Verkkosivuston tietoja saa käyttää sijoituspäätösten tukena tai yhdistää niitä mihinkään tiettyyn sijoitukseen. Verkkosivuston käyttäjä ei saa millään tavalla tukeutua siihen, että Verkkosivuston tiedot olisivat täydellisiä, virheettömiä tai luotettavia. IsaDora ei ole vastuussa Verkkosivuston tietojen virheellisyyksistä, puutteista tai harhaanjohtavuudesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että emme ota mitään vastuuta tietojen virheellisyyksistä tai puutteista ja että henkilöt, jotka tekevät päätöksiä verkkosivuston tietojen pohjalta, toimivat näin omalla vastuullaan. IsaDora tai sen tytäryritykset eivät vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Verkkosivuston tai sen sisältämien tietojen käytöstä. Emme myöskään ole vastuussa sellaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston sisällöstä, johon mahdollisesti siirryt Verkkosivustosta (linkkien kautta).

Tähän vastuuvapauslausekkeeseen ja sen tulkintaan sovelletaan Ruotsin lakia riippumatta lainvalintasäännöksistä.

muutokset

Jos edellä kuvattu tapa, jolla henkilötietoja käsitellään kilpailujen yhteydessä, muuttuu, asetamme päivitetyn version näistä tiedoista Verkkosivustoomme osoitteessa www.isadora.com.